PSICHOLOGINIŲ IDĖJŲ NAMAI

KOMANDA

Liudas Švipas

Direktorius, psichologas – Lietuvos psichologų sąjungos narys, turintis EuroPsy sertifikatą ir 14 metų patirtį mokymų vedimo ir konsultavimo srityje. Vytauto Didžiojo universitete dėsto “Emocinio intelekto” ir “Komandinio darbo” kursus. Taiko “Lego serious play”, “Methodkit”, “Design thinking”, Naratyvinės terapijos metodus 

Evelina savickaite crop

EVELINA SAVICKAITĖ-KAZLAUSKĖ

Psichologė ir meno psichoterapeutė, dirbusi Jungtinės Karalystės psichologinės sveikatos srityje,  ugdomojo vadovavimo psichologijos specialistė ir lektorė, „Kaktusas ar pienė: knyga apie psichologinį atsparumą“ autorė.

VIKTORIJA JONUŠĖ

Psichologė, porų ir šeimų konsultantė. Psichologijos bakalauro ir magistro laipsnis. Sisteminės šeimų ir porų psichoterapijos studijos. Gilino žinias šeimos mediacijos mokymuose. Konsultuoja paauglius, tėvus ir suaugusius individualiai, dirba su visa šeima. Darbe vadovaujasi sisteminiu požiūriu, kuris sako, kad šeima – tai sistema ir visi jos nariai yra vieni su kitais tampriai susiję. Keičiantis vienam šeimos nariui – keičiasi visa sistema. Veda paskaitas ir įvairius grupinius užsiėmimus.

Vaiva Rimkienė

Psichologė, lektorė. Veda seminarus ir praktinius užsiėmimus savęs pažinimo, savivertės, pasitikėjimo savimi, emocijų raiškos ir valdymo, streso mažinimo, profesinio perdegimo klausimais. Savo darbe remiasi eklektiniu konsultavimu – kelių teorinių požiūrių sistemine integracija. Veda grupinius ir individualius dailės terapijos užsiėmimus.

VYKINTA ŠVIPIENĖ

Psichologė, lektorė. Psichologijos bakalauro ir magistro laipsnis. Lietuvos psichologų sąjungos narė, turinti EuroPsy sertifikatą. Gilino žinias dailės terapijos metodų taikymo mokymuose. Profesionio domėjimosi sritys: priklausomybės ligos, psichologinis atsparumas, tėvystės įgūdžių ugdymas, asmeninis tobulėjimas. Veda paskaitas, mokymus bei konsultuoja individualiai.

MONIKA VALENTAITĖ

Sertifikuota koučingo specialistė, turinti ir psichologinį išsilavinimą. Tarptautinės koučingo federacijos (ICF) narė, sertifikuota Points of You trenerė. Šiuo metu siekia įgyti Geštalt psichoterapeutės kvalifikaciją, nuo 2013 m. veda paskaitas ir mokymus bei dirba su individualiais koučingo klientais.

Laurynas Nikelis

Lektorius, VDU dėstytojas

Audronė Zdanevičienė

Lektorė, pedagogė, VDU dėstytoja

Edvinas GRauželis

Lektorius, grupinio koučingo specialistas 

EVA KAČEGIRSKYTĖ

Psichologė, 7 metgai darbo patierties

Vaida LukaševiČienė

Psichologė, KET psichoterapeutė – 15 metų darbo patirtis. 

VYTENIS STarkauskas

Psichologas, KET psichoterapeutė – 10 metų darbo patirtis

projektai

Teikiame kokybiškas psichologines paslaugas Lietuvoje. Nuo 2018 didžioji dalis veiklų apima: Įmonių psichikos sveikatos stiprinimą; Ugdymo įstaigų darbuotojų kompetencijų stiprinimą. Įgyvendiname Psichologinės gerovės programas; Emocijų pažinimo ir streso valdymo programas, teikiame Individualias psichologoi konsultacijas nuotoliu ir gyvai. Per metus pravedame virš 600 seminarų/grupinių užsiėmimų įvairiuose Lietuvos kampeliuose. 

Dirbame Kauno, Marijampolės, Alytaus, Raseinių, Utenos, Prienų, Druskininkų, Lazdijų, Šakių, Klaipėdos, Šiaulių, Radviliškio; Šalčininkų, Jonavos savivaldybėse, bendradarbiaujant su visuomenės sveikatos biurais. 

Kartu su partneriais iš Italijos, Portugalijos, Graikijos, Švedijos, UK, Slovakijos, Rumunijos nuo 2015m. įgyvendinami ERAMSUS+ KA2 strateginių partnerysčių projektai:  „JoinUS Support ME“  “DIGI_SPACE” “FANTASIA’  “BRIDGE” “”NOISE” DARWIN”.

Všį “PIN” atsakomybės projektuose – metodinė ekspertizė, tarptautinių mokymų vedimas, fokus grupės, tyrimai.

ŠMM projektas “Renkuosi gyvenimą” konsultavimas ir grupių vedimas Kauno miesto dienos centruose: “Tavo galimybė (Seniavos pl. Aleksotas), “Vaikų stotelė” (Gedimino g. ), Palemono vaikų dienos centras (Palemonas) 2018 m. sausis- 2018 m. lapkritis.

“SOS KAIMAI” Intensyvios globos namų “AVILYS” supervizijos ir mokymai. Nuo 2017 m. rugsėjo – 2018m. rugsėjo

Ilgalaikis partneris rengiant verslumo kompetencijų ugdymo programas, teikiant mentorsytės ir konsultavimo paslaugas ir jas įgyvendinant Vytauto Didžiojo Universiteto Minded akademijoje. 2015 m. kovas – dabar.

Kauno miesto savivaldybės NVO programų projektai – 2010-2015 m.

PASLAUGOS IR METODIKOS

Všį “Psichologinių idėjų namai” patirtis įgyvenindant įvairius projektus, programas, teikiant mentorystės ir konsultavimo paslaugas nuo 2009m. Organizacija yra subūrusi tvarią psichologų, mentorių komandą įgyvendinančią mokymų, mentorystės ir konsultavimo  veiklas. Organizacijos pagrindinės veiklos kryptis yra psichologinės paskaitos, grupiniai užsiėmimai ir individualių konsultacijų teikimas.

Preliminarus paskaitų/grupinių užsiėmimų įkainis – 100Eur./val.        Individualių konsultacijų įkainis – 50 Eur./val.

Stalo žaidimas skirtas specialistams, dirbantiems su žmonėms. Nr.1 "Susipažinimas ir bendravimas''

Stalo žaidimą sudaro iliustruotos schemos ir kortelės, kurios yra įrankiai, padedantys
visuomenės sveikatos specialistui, socialiniam darbuotojui, psichologui dirbti su klientais.

Šis rinkinys skirtas padėti sklandžiau susipažinti su nauja grupe, paskatinti juos
atsiverti, bendrauti tarpusavyje. Rinkinį sudaro shemos su klausimais,
skatinančiais vieni kitų pažinimą ir kortelės su bendravimo žaidimais. Metodas yra
svarbus pradedant darbą su nauja grupe ar individualiai. Tai geras įrankis
planuojant užsiėmimus, pamokas, paskaitas. Šio metodo taikymas suteikia
specialistui saugumo jausmą ir aiškesnę darbo eigą su grupe ar individualiu
klientu.
Tai mokomasis žaidimas su taikymo instrukcija, skirtas specialistams dirbantiems
edukacinį ir terapinį darbą su jaunimu, vaikais, suaugusiais (nuo 7-99 metų). Žaidimas
gali būti naudojamas individualiai ir grupėse.
Bendrai šie stalo žaidimai yra pagrįsti Kognityvinės elgesio terapijos, “mindfulness”
schemų terapijos principais. Skirti kurti gilesnį pažinimą su savimi ir grupe, atpažinti
negatyvias ir pozityvias mintis, ugdyti kūrybiškumą ir gebėjimo reflektuoti įgūdžius.

Kaina: 420 Eur.

Stalo žaidimas skirtas specialistams, dirbantiems su žmonėms. Nr.2 "Savęs pažinimas ir asmeninis augimas"

Stalo žaidimą sudaro iliustruotos schemos ir kortelės, kurios yra įrankiai, padedantys
visuomenės sveikatos specialistui, socialiniam darbuotojui, psichologui dirbti su klientais.

Šis rinkinys skirtas skatinti klientų savęs pažinimą ir įžvalgas susijusias su
asmeniniu augimu. Tai gali padėti pažinti savo elgesį ir įpročius, susijusius su
sveika gyvensena, elgesio psichologija, jausmų ir minčių valdymu. Tai geras
įrankis planuojant užsiėmimus, pamokas, paskaitas. Šio metodo taikymas suteikia
specialistui saugumo jausmą ir aiškesnę darbo eigą su grupe ar individualiu
klientu. Stalo žaidime yra numatyta daugiau nei 50 savęs pažinimo sričių, kurias
galima analizuoti. Tai skatina klientus atsiverti, bei padeda norimas užsiėmimų
temas nukreiptį į gilesnes temas.

Tai mokomasis žaidimas su taikymo instrukcija, skirtas specialistams dirbantiems
edukacinį ir terapinį darbą su jaunimu, vaikais, suaugusiais (nuo 7-99 metų). Žaidimas
gali būti naudojamas individualiai ir grupėse.
Bendrai šie stalo žaidimai yra pagrįsti Kognityvinės elgesio terapijos, “mindfulness”
schemų terapijos principais. Skirti kurti gilesnį pažinimą su savimi ir grupe, atpažinti
negatyvias ir pozityvias mintis, ugdyti kūrybiškumą ir gebėjimo reflektuoti įgūdžius.

Kaina: 420 Eur.

Stalo žaidimas skirtas specialistams, dirbantiems su žmonėms.
Nr.3 "Grupės pažinimas ir komandinis darbas" 

Stalo žaidimą sudaro iliustruotos schemos ir kortelės, kurios yra įrankiai, padedantys
visuomenės sveikatos specialistui, socialiniam darbuotojui, psichologui dirbti su klientais.

Šis rinkinys skirtas padėti pagilinti grupės pažinimą ir fasilituoti komandinio darbo
užduotis. Rinkinį sudaro dvi naudingos dalys: schemos skirtos planuoti
renginius/projektus/akcijas ir komandinio darbo užduotis. Pirmoji rinkinio dalis
suteikia planavimo įrankius, kurie padeda didelei grupei per greitą laiką ir
interaktyviai suplanuoti jiems aktualų projektą. Pvz su mokinių klase, visuomenės
sveikatos specialistas detaliai suplanuoja Sporto šventę mokykykloje.
Antroji rinkinio dalis suteikia komandinių užduočių instrukcijas, kaip išbandyti
grupės komandiškumą, pagilintį jų tarpussavio ryšį. Pvz suaugusių grupė su
puodelių ir gumyčių rinkinių, stato bendrą piramidę, bandydami įsiklausyti vieni į
kitus. Tai geras įrankis planuojant užsiėmimus, pamokas, paskaitas. Šio metodo
taikymas suteikia specialistui saugumo jausmą ir aiškesnę darbo eigą su grupe ar
individualiu klientu.
Tai mokomasis žaidimas su taikymo instrukcija, skirtas specialistams dirbantiems
edukacinį ir terapinį darbą su jaunimu, vaikais, suaugusiais (nuo 7-99 metų). Žaidimas
gali būti naudojamas individualiai ir grupėse.
Bendrai šie stalo žaidimai yra pagrįsti Kognityvinės elgesio terapijos, “mindfulness”
schemų terapijos principais. Skirti kurti gilesnį pažinimą su savimi ir grupe, atpažinti
negatyvias ir pozityvias mintis, ugdyti kūrybiškumą ir gebėjimo reflektuoti įgūdžius.

Kaina: 420 Eur.

Stalo žaidimas skirtas specialistams, dirbantiems su žmonėms.
Nr.4 "Kūrybiškumas ir refleksija"

Stalo žaidimą sudaro iliustruotos schemos ir kortelės, kurios yra įrankiai, padedantys
visuomenės sveikatos specialistui, socialiniam darbuotojui, psichologui dirbti su klientais.

Šis rinkinys skirtas generuoti idėjas ir reflektuoti apie įvykusias patirtis. Rinkinį
sudaro dvi dalys: Kūrybiškumą skatinančios asociatyvios kortelės ir reflektuoti
padedančios schemos. Pirmoji rinkinio dalis suteikia asocijacijas, kurių pagalba
galima kurti idėjas – renginiui, laisvalaikio praleidimui. Antroji dalis yra schemos
skirtos padėti grupei reflektuoti ir diskutuoti. Refleksija yra labai svarbi bet kokio
užsiėmimo dalis, ar tai būtų paskaita apie sveikatingumą, ar savęs pažinimo
psichologinis užsiėmimas. Tai geras įrankis planuojant užsiėmimus, pamokas,
paskaitas. Šio metodo taikymas suteikia specialistui saugumo jausmą ir aiškesnę
darbo eigą su grupe ar individualiu klientu.
Tai mokomasis žaidimas su taikymo instrukcija, skirtas specialistams dirbantiems
edukacinį ir terapinį darbą su jaunimu, vaikais, suaugusiais (nuo 7-99 metų). Žaidimas
gali būti naudojamas individualiai ir grupėse.
Bendrai šie stalo žaidimai yra pagrįsti Kognityvinės elgesio terapijos, “mindfulness”
schemų terapijos principais. Skirti kurti gilesnį pažinimą su savimi ir grupe, atpažinti
negatyvias ir pozityvias mintis, ugdyti kūrybiškumą ir gebėjimo reflektuoti įgūdžius.

Kaina: 420 Eur.

galerija

kontaktai