Paslaugos

Všį “Psichologinių idėjų namai” patirtis įgyvenindant įvairius projektus, programas, teikiant mentorystės ir konsultavimo paslaugas nuo 2009m. Organizacija yra subūrusi tvarią psichologų, mentorių komandą įgyvendinančią mokymų, mentorystės ir konsultavimo  veiklas. Organizacijos pagrindinės veiklos kryptis yra kompetencijų ugymas, mentorystė, programų sudarymas, supervizijos komandoms.

Per 9 metus organizacijos veiklos įgyvendinome įvairios apimties ir krypčių projektus. Pastaruoju metu išvystėme glaudžią partnerystę su Vytauto Didžiojo Universiteto Verslo praktikų centrų, kuris yra strateginis partneris ugdant studentų ir moksleivių verslumo kompetencijas bei teikiant jiems ilgalaikes mentorsytės ir konsultavimo paslaugas. Ši partnersytė padėjo išvystyti tvarų verslumo kompetencijų modėlį, kuris šiuo metu yra diegiamas didžiausiuose Lietuvos Universitetuose.